Program

Program podstawowy został opracowany tak, by jak najlepiej komponował się z warunkami szkolnymi.
Do użytku udostępniamy aż 8 nieodpłatnych lekcji uważności online,
przeznaczonych do przeprowadzania na zajęciach.

Lekcje należy przeprowadzać w tygodniowych odstępach np. podczas godzin wychowawczych.

Dodatkowo oferujemy warsztaty wstępne, podczas których przyjeżdżamy do Waszej szkoły,
poznajemy się, budujemy zaufanie i wprowadzamy Was do świata EDUważności.

Szkolimy także edukatorów i edukatorki z Twojej szkoły, by to one i oni mogły przeprowadzać warsztaty i skutecznie wprowadzić EDUważność.

Napisz na kontakt@eduwaznosc.pl , po więcej informacji

Weronika Liberska, Noemi Krauze, Jagoda Sadowska

A jakie są tematy Naszych lekcji?

Lekcja 0 – Wystartuj z EDUważność

 • Poznaj nas i Nasz program w krótkiej lekcji zerowej.
 • Opowiemy Ci o projekcie.
 • Przeprowadzimy Cię przez mini ćwiczenie oddechowe.

Lekcja 1 – Uważny Oddech

 • Czym jest uważny/ świadomy oddech?
 • Co daje uważny oddech?
 • Jak praktykować uważny oddech?
 • Poznasz technikę uważnego oddechu.

Lekcja 2 – O emocjach, myślach i zachowaniu

 • Czym jest emocja?
 • Czym jest model ABC Alberta Ellisa?
 • Co daje model ABC?
 • Jak zastosować model ABC?

Lekcja 3 – Uważne ciało

 • Czym jest uważność na swoje ciało?
 • Czym jest skanowanie ciała?
 • Co daje uważność na swoje ciało?
 • Jak wykonywać skanowanie ciała?

Lekcja 4 – Uważność na co dzień

 • Czym jest dla Ciebie uważność na co dzień?
 • Co daje codzienna uważność?
 • Jak ją stosować?

Lekcja 5 – Emocje nieprzyjemne

 • Co Cię rozprasza?
 • Czym są emocje nieprzyjemne?
 • Jak pracować z nieprzyjemnymi emocjami?

Lekcja 6 – Emocje przyjemne

 • Czym jest praktyka zauważania przyjemnych emocji i zdarzeń?
 • Jak ją stosować?
 • Czym są emocje przyjemne?

Lekcja 7 – Uważna rozmowa 

 • Jaka jest Twoja obecna komunikacja?
 • Czym jest uważna komunikacja?
 • W czym pomaga?
 • Jak stosować uważną komunikację?

Lekcja 8 – Uważne podsumowanie

 • Czego się nauczyłeś/nauczyłaś?
 • Jak wpłynęło na Ciebie doświadczenie 8 tygodniowego kursu EDUważnośći?
 • Jakie masz refleksje na jego temat?

LEKCJE ZNAJDZIESZ TUTAJ. Materiały wideo są zahasłowane, ponieważ chcemy dbać o prawidłową strukturę przebiegu zajęć i wdrożenia w uważność. Napisz do nas na kontakt@eduwaznosc.pl, a wyślemy Ci hasła do nich.