Jak dołączyć? – Ścieżka użytkownika

Jeśli jesteś psychologiem lub pedagogiem i chcesz wprowadzić Nasz projekt w swojej szkole zapoznaj się z poniższymi krokami:

ETAP 1 – Zainteresowanie

Zapoznaj się z informacjami na stronie i Napisz do Nas na kontakt@eduwaznosc.pl, by umówić się na rozmowę.

ETAP 2 – Przedstawienie

Przeprowadzamy wstępny warsztat/ wykład w Twojej szkole, by przedstawić program oraz narzędzie, jakim jest uważność. Zbierzemy grupę zainteresowanych uczniów i uczennic do udziału w projekcie.

ETAP 3 – Warsztat wprowadzający

Przeprowadzimy warsztat wprowadzający z uczniami i uczennicami, by zbudować zaufanie, opowiedzieć o regulaminie oraz zapoznać się z potrzebami i dynamiką grupy, a także wprowadzić ją w podstawowe techniki uważności. Po warsztacie przeprowadzamy rozmowę z prowadzącym/ prowadzącą, by poinstruować osobę odpowiedzialną za młodzież o tym, na co warto zwrócić uwagę podczas zajęć.

ETAP 4 – 8-tygodniowy kurs EDUwaznosci

Przeprowadzane są cotygodniowe spotkania dla zamkniętej grupy uczniów i uczennic wraz z opiekunem/opiekunką. Lekcje są prowadzone za pomocą przygotowanych przez Nas materiałów wideo, a także Uważnych Dzienników, zajęcia nie wymagają dużej ingerencji dorosłego opiekuna/ opiekunki. Przez cały czas trwania procesu grupa EDUważność pozostaje w kontakcie z uczestnikami, jest także możliwość konsultacji.

ETAP 5 – Warsztat podsumowujący

Przyjeżdżamy do Waszej szkoły, by podsumować i zamknąć proces oraz zebrać feedback i opowiedzieć na ewentualne wątpliwości.