Dla Pedagoga/ Psychologa

Nasz projekt wspiera pedagogów oraz psychologów w utrzymywaniu dobrostanu psychologicznego młodzieży.

Jaki Ja mam udział w projekcie jako Pedagog/ Psycholog?

Nasze zajęcia są skonstruowane tak, że nie wymagają Twojej dużej ingerencji. By wspomóc Twoją pracę dostarczamy gotowe lekcje wideo oraz narzędzia, a także rozdzielamy odpowiedzialność za techniczną organizację lekcji między uczestników i uczestniczki.

Twoja funkcja opiera się na:

  • Nadzorowaniu procesu grupowego i reagowaniu w wymagających sytuacjach (na których ewentualność, jako zespół EDUważność przygotujemy Cię na szkoleniu)
  • Przeprowadzenie warsztatów wstępnych i końcowych lub zatrudnienie do tego trenerki EDUważności
  • Dawanie feedbacku o projekcie zespołowi EDUważność
  • Dbaniu o sprawny przepływ informacji między Nami, a władzami szkoły
  • Umożliwieniu przeprowadzania lekcji Uważności (zapewnienie opieki dorosłego nad grupą, zadbanie o przestrzeń i terminy zajęć, zadbanie o dostęp do rzutnika i sali)
  • Ewentualne nadzorowanie pracy nad Kącikiem Uważności

Więcej informacji o ścieżce użytkownika znajdziesz w zakładce JAK DOŁĄCZYĆ? – ŚCIEŻKA UŻYTKOWNIKA

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami na kontakt@eduwaznosc.pl