Dla szkół

JAK DOŁĄCZYĆ?

Twoja szkoła może dołączyć do Naszego programu już dzisiaj!

Jeśli jesteś psychologiem, edukatorem lub pedagogiem i chcesz wprowadzić Nasz projekt w swojej szkole zapoznaj się z poniższymi krokami:

ETAP 1 : Zainteresowanie

Zapoznaj się z E-bookiem dla Edukatorów i informacjami na stronie, jeśli masz pytania napisz do Nas na kontakt@eduwaznosc.pl.

ETAP 2 : Akceptacja

Przedstaw EDUważność władzą szkoły i uzyskaj ich akceptację na wprowadzenie programu w Waszej placówce.

ETAP 3 : Pierwszy kontakt

Napisz do Nas na kontakt@eduwaznosc.pl i poinformuj Nas o chęci dołączenia. Przekażemy Ci wskazówki oraz hasła do lekcji, a także ustalimy szczegóły dotyczące warsztatów wstępnych.

ETAP 4 : Uczestnicy

Ustal liczbę uczestników oraz wyznacz osobę dorosłą odpowiedzialną za grupę. Lekcje EDUważności mogą być wprowadzane dla całej klasy na godzinach wychowawczych w tygodniowych odstępach, rekomendujemy, by zastanowić się czy jest to optymalne rozwiązanie, czy wolą Państwo przeprowadzić program tylko dla chętnej młodzieży.

  • Dla każdego uczestnika należy wydrukować ,,Uważny Zeszyt”, PDF do druku wyślemy w mailu.
  • Zapewnij klasie salę z rzutnikiem, a jeśli jest taka możliwość także z materacami lub poduszkami medytacyjnymi.

ETAP 5 : Warsztaty wstępne

Przed rozpoczęciem pracy z lekcjami wideo należy przeprowadzić warsztat wprowadzający z uczniami i uczennicami, by zbudować zaufanie, opowiedzieć o regulaminie i metodzie oraz zapoznać się z potrzebami i dynamiką grupy, a także wprowadzić ją w podstawowe techniki uważności.

PRZEPROWADZANIE WARSZTATÓW MOŻNA ZROBIĆ NA 2 SPOSOBY

Sposób I :

Szkoła zatrudnia trenerkę EDUważności do wdrożenia grupy. Warsztat trwa ok. 3 godziny lekcyjne. Po zakończeniu rozmawiamy z edukatorką/edukatorem, by poinstruować osobę odpowiedzialną za następne 8 lekcji uważności o tym, jak dalej prowadzić proces. Zamów warsztaty na kontakt@eduwaznosc.pl.

trenerka EDUważności, podczas warsztatu wprowadzającego

Sposób II :

Szkolimy Edukatorów, Psychologów i Pedagogów szkolnych, by to oni mogli sami prowadzić warsztaty wstępne i końcowe. Oferujemy 2-dniowe szkolenia. Na obecną rekrutację uzyskałyśmy finansowanie, jest więc ono bezpłatne. Możesz zapisać się na szkolenie pisząc na kontakt@eduwaznosc.pl.

KLIKNIJ TUTAJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

  • Uczestnik szkolenia (edukator/ pedagog/ psycholog)zobowiązuje się do wprowadzenia EDUważności w swojej szkole.

ETAP 6 : 8-tygodniowy kurs EDUważności

Przeprowadzane są cotygodniowe spotkania dla zamkniętej grupy uczniów i uczennic wraz z opiekunem wyznaczonym przez szkołę tj. Edukatorem, Pedagogiem lub Psychologiem. Lekcje są prowadzone za pomocą przygotowanych przez Nas materiałów wideo, a także Uważnych Dzienników. Każda z nich wymaga jednej, 45-minutowej godziny lekcyjnej.

Zajęcia nie wymagają dużej ingerencji dorosłego opiekuna. Przez cały czas trwania procesu grupa EDUważność pozostaje w gotowości do kontaktu, jest także możliwość konsultacji.

  • Na lekcję 4 ,,Uważność na Co dzień będziesz potrzebował/a surowych, całych ziaren kakao. Zakupisz je w sklepach ze zdrową żywnością lub na Allegro np. TUTAJ.

ETAP 7 : Warsztat podsumowujący

Podobnie jak warsztaty wstępne, warsztaty podsumowujące trwają 3 godziny lekcyjne. Obywają się, by zwieńczyć proces, zebrać feedback i odpowiedzieć na pytania. Podczas końcowych warsztatów rozdajemy także upominki dla zaangażowanych w organizację uczniów oraz dyplomy.

Masz pytania?

Napisz do Nasz na kontakt@eduwaznosc.pl